Onko ketteryys johtajaominaisuus

Jokaisella organisaatiolla on ”leijonansa”, jonka voimakas käpälän lyönti voi olla kohtalokas.

Joskus tällainen ”leijona” on globaali kilpailija, joskus se on businessmallin vanhentava teknologiamuutos tai edessä nousevat mustat talouden pilvet.

Yhteistä ”leijonan käpälän lyöntien” välttämiselle on, että niihin ei voi vastata voimalla. Sitä yrittävät yritykset murskautuvat ja ne syödään lounaaksi.

Megamuutoksessa pienemmän toimijan luonnollinen strategia on olla nopea ja ketterä.

Jokainen johtaja tietää saman, minkä Harvardin professorit ovat tutkimuksissaan havainneet, että muutosta organisaatiossa ei tapahdu ilman siihen sitoutunutta ja osaavaa johtamista.

Onko siis nopeutta ja ketteryyttä hakevan organisaation haettava nopeita ja ketteriä johtajia?

Kysymys paljastaa, että nopeus ja ketteryys eivät ole johtajaominaisuuksia; ne ovat organisaation ominaisuuksia, joilla väistetään muutostsunamin murskaava voima ja hyödynnetään muutosaallon energia.

Miten nopeuteen ja ketteryyteen pyrkivän organisaation johdon pitäisi ajatella?

Avuksi tulee käsite ja ajatus, joka ei ole yleisesti tunnettu, ja jonka ympärillä ajattelu ei ole selkeää. Käsitteen määrittelyssä voidaan lähteä siitä, että jokaisella organisaatiolla on kyvykkyyksiä, joita se tarvitsee tehdäkseen liiketoimintaansa. Usein tällaisten kyvykkyyksien hiominen vie vuosia, niihin panostetaan ja niitä kehitetään.

Olemassa olevista kyvykkyyksistä ei kuitenkaan ole apua, jos liiketoimintaympäristön muutos vaatii uudenlaisia kyvykkyyksiä.

Silloin kysytään, onko organisaatiolla dynaamisia kyvykkyyksiä, joita tarvitaan olemassa olevien kyvykkyyksien muuttamiseen.

Dynaamiset kyvykkyydet ovat siis avain muutokseen. Ne ovat usein hyvin erilaisia kuin kyvykkyydet, joita tarvitaan liiketoiminnan pyörittämiseen ja saattavat jäädä johdolta huomiotta.

Olemme tottuneet pyörittämään liiketoimintaa ja jatkuvasti kehittämään sitä – ajamaan suoralla tiellä. Mutta kun mutka tulee vastaan, operatiivisesti suuntautunut, jatkuvaan parantamiseen keskittynyt organisaatio joutuu ongelmiin.

Muutoksen mutkaan ajava organisaatio ajaa ”mutkan suoraksi”, jatkaa lineaarisesti toimintaansa ja löytää itsensä metsästä.

Keskeinen dynaaminen kyvykkyys on muutoksen johtaminen. Nopeuden ja ketteryyden luomiseksi tarvitaan enemmän kuin aikomus tai että johtajassa on tällaisia ominaisuuksia. Tarvitaan nopeuden ja ketteryyden luomiseen välttämättömät dynaamiset kyvykkyydet.

Mitä sitten nopeuteen ja ketteryyteen johtavat dynaamiset kyvykkyydet ovat?

Uusin tutkimus paljastaa, että yli puolet johtamisen vaikuttavuudesta on kiinni johtamisen rakenteista, työkaluista ja johtamisprosessin toimivuudesta.

Ilman niiden tukea parhainkin johtaja saavuttaa alle puolet siitä, mitä voisi saavuttaa.

Organisaatioonsa dynaamista kyvykkyyttä tavoittelevan muutosjohtajan on tunnettava ja ymmärrettävä liiketoiminnan asettamat vaateet organisaatiolle ja johtamiselle. Organisaatiorakenne ja kulttuuri on pystyttävä säätämään niin, että strategia voidaan toteuttaa.

Useinhan ongelmana on, että uusi strategia kohtaa vanhan kulttuurin ja rakenteen.

Ja kun strategia ja kulttuuri ovat vastakkain, ilman johtamista strategia häviää.

Johtamisvaateiden tunnistaminen on ensimmäinen askel viisaaseen johtamiseen.

Toinen askel on dynaamisen kyvykkyyden luominen organisaatioon. Tämä askel on organisaatiokohtainen. Sen sisältö riippuu yrityksen historiasta, sen aikaisemmista kyvykkyyksistä ja uusista vaateista.

Vaikka tiedossa on satojen organisaatioiden benchmarkkaava tieto dynaamisista kyvykkyyksistä, se kuitenkin on vain vertailutietoa. Ainoa toimiva ja oikea ratkaisu perustuu organisaation oman tilanteen tuntemiseen. Diagnostinen lähestyminen tuottaa ammattimaisen vastauksen siihen, mitkä ovat juuri ne dynaamisen kyvykkyyden osa-alueet, joihin olisi kiireesti panostettava ja joissa kehityspanokselle saadaan huipputuotto.

Lopputulos dynaamisen kyvykkyyden kehittymisestä on mielenkiintoinen.

Organisaatioon syntyy luonnollinen kehitysdynamiikka, jota voisi kuvata vedellä täytettynä kattilana. Jos kattila laitetaan pöydälle, se ei kiehu, vaikka kuinka puhuttaisiin visioista ja yhteisistä arvoista, tavoitteista ja palkkioista. Ei vaikka tiimi tanssisi sen ympärillä ja laulaisi kumbajaa.

Mutta jos kattila laitetaan kuumalle liedelle, se kiehuu riippumatta, uskotko sinä siihen vai et.

Taitava muutosjohtaja ymmärtää kokonaisvaltaisesti tarpeisiin perustuvan dynamiikan mahdollisuudet, laittaa” kattilansa kuumalle liedelle” ja saa sen näin kiehumaan.

Nopeus ja ketteryys syntyvät strategisesti muuttuvissa tilanteissa useiden tekijöiden summana.

Samalla strateginen ketteryys on varma merkki organisaation dynaamisesta kyvykkyydestä ja onnistuneesta johtamisesta.

 

Tero J. Kauppinen (@TeroJKauppinen)