Miksi CEO Leadership on erilaista, osa 2: Talentin kytkeminen arvon luomiseen

Toimitusjohtajalla on oikeus muuttaa organisaationsa systeemejä, roolituksia ja kulttuuria. Muutoksessa se on myös hänen velvollisuutensa.

Liian usein liiketoiminnalliset suunnitelmat tehdään huolella, mutta niiden toteuttamiseen tarvittavat päätökset sisältävät näkymättömiä riskejä. Pahimmassa tapauksessa ne delegoidaan pois johdon fokuksesta.

Toimitusjohtajan on luotava edellytykset näkyvälle talentin kytkemiselle liiketoiminnallisesti tärkeisiin asioihin.

Vain näin voidaan myös toteuttamisen riskit saada näkyviksi ja sen vuoksi mitattaviksi ja johdettaviksi.

On tavanomaista yritykselle, että liiketoiminnallisiin tavoitteisiin liittyvät riskit ovat 5-15 prosentin luokkaa. Yritykset määrittävät varsin hyvin ”taistelut, jotka on voitettava”.

Sen sijaan voitettavien taistelujen vaatimat kyvykkyydet ja mahdollistajat jäävät paljon huonommalle suunnittelulle. Usein lähdetään uudenlaisiin taisteluihin entisillä kyvykkyyksillä. Riskitasot nousevat tällöin helposti 40 prosenttiin.

Mahdollistajien takana ovat vielä energisoijat. Ne ovat tekijöitä, joiden tehtävänä on vaikuttaa mahdollistajiin, käynnistää ne ja pitää taistelutahtoa ja energiaa yllä. Näiden tekijöiden kytkeminen uuden strategian vaateisiin jää usein tekemättä kokonaan. Suomalaisissa yrityksissä riskitasojen on huomattu olevan 60-75 prosentin luokkaa.

Toimitusjohtaja vastaa johtamisprosessin toimivuudesta.

Hänen on huolehdittava, että vaateiden avulla tehdään myös liiketoiminnallisten tavoitteiden takana olevat tekijät johdettaviksi. Niin organisaation liiketoiminnalle kuin johtajan uralle merkitsee uhkaa se, että toteutuksen riskit jäävät mitoittamatta ja huomioimatta.

Kolmen kysymyksen koe:

  1. Oletko määritellyt strategian perusteella, mitkä ovat omat ”voitettavat taistelusi”?
  2.  Ovatko voitettavista taisteluista osaamiselle, kyvykkyyksille, organisaatiolle ja resursseille tulevat vaateet kirkkaat?
  3. Ovatko johtamisen vaateet johdettu liiketoiminnan ja organisaation vaateista ja pystytkö myös mittaamaan niitä (johtaaksesi myös johtamista)?

Tero J. Kauppinen (@TeroJKauppinen) on VIA Groupin toimitusjohtaja sekä johtamisen tutkija, kehittäjä ja tietokirjailija. Kirjoitus on osa Kauppisen blogisarjaa ”Miksi CEO Leadership on erilaista”. Sarjan ensimmäinen osa ”Tiukka yhdensuuntaisuus” löytyy täältä.

Löydät VIA Groupin myös FacebookistaTwitteristä ja YouTubesta.