LBS on lajissaan uniikki. Se ei ole johtamisen peruskoulu, jossa talous, markkinointi, HR, jne. käydään aiheittain läpi, vaan keskiössä ovat osallistuja, hänen vastuualueensa ja uransa. Ne on kudottu kiinni strategiaan, organisointiin, muutoksen läpivientiin, suoritukseen ja johtamiseen. Diagnostiikka auttaa mittaamaan niin kehityskohteita kuin edistymistäkin. Kokenut konsultti henkilökohtaisena koutsina vastaa siitä, että soveltamisen laatu ja oman Johtamisen PELIKIRJA syntyvät soveltamisharjotteista. Työkalut jäävät kestokäyttöön.

LBS tarjoaa reaalimaailmaan kytkeytyvän inspiroivan kehitysloikan. Tiedostaminen ei riitä. On myös osattava. Oikeutta hyvään johtamiseen ei ole, ellei esihenkilö osaa johtaa.

Millainen on Leaders’ Business Schoolin konsepti?

Leaders’ Business Schoolin suuri, etumatkaa luova etu on, että VIA Groupin johdon konsultointi on johtamiskoulutuksen tukena. Kokeneet konsultit toimivat valmentajina ja ovat erityisen kyvykkäitä koutsaamaan osallistujia. Tätä etua ei perinteisillä johtamisen kouluttajilla ole.

LBS:n jatkuva tuotekehitys ja ideoiden testaus tapahtuvat konsultointihankkeissa. Testaava, nopea tutkimus reaalimaailmassa tuo ketteryyttä kehitykseen. Tätä etua ei millään korkeakoululla yleensä ole.

Pitkäaikaiset suhteet huippuyliopistojen parhaisiin professoreihin takaavat jatkuvan kehityksen ja ohjelmien laadullisen ylläpidon.
Lisäksi elävä yhteys johdon haasteisiin ja pulmiin auttaa pitämään ideat ajantasaisina.

Aikuisen oppiminen on erilaista. Käytännön läheinen, koutsattu soveltaminen, oivalluksia tuottavat prosessit ja konkretiaan vievät työkalut varmistavat, että prosessissa syntyy todellisia tuloksia.

LBS:ssä on yksi työelämätutkinto ja neljä muuta ohjelmaa: eMBA, SLA, LA, CVC ja PLC. Niiden tavoitteista ja sisällöstä kerrotaan seuraavilla sivuilla.

Integroitu tarjoamamme yhdistää johtamisen osa-alueet toisiinsa samalla, kun se yhdistää koulutuksen, konsultoinnin, mittausdiagnostiikan ja koutsauksen ainutlaatuiseksi, toimivaksi ja tulokselliseksi kokonaisuudeksi.

Haluatko lisätietoa?

Lataa esite alla olevasta napista tai ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella.

OTA YHTEYTTÄ