Kestävää ketteryyttä

Suomessa on vain viisi konsulttiyhtiötä, jotka ovat toimineet yli 30 vuotta. Näin VIA Groupin 40-vuotisjuhlia suunnitellessa tällainen tieto saa mietteliääksi.

Kollega Jari Rinne toi esille Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tekemän selvityksen. Ministeriö oli hiljattain ensi kertaa tehnyt toimialatutkimuksen koskien konsultointia. Yksi sen löydöksistä oli, että löytyi vain viisi (5) konsulttiyhtiötä, jotka olivat ohittaneen 30 vuoden iän yrityksenä.

Mistä tämä sitten kertoo?

Ensinnäkin varmasti siitä, että konsultointi ja erityisesti liikkeenjohdon konsultointi on sangen nuori toimiala. Vielä 30 vuotta sitten oli monia johtajia, joiden mielestä konsultin käyttö oli liikkeenjohdon heikkouden merkki; kyllähän johtajan on osattava oma ammattinsa. Useissa yrityksissä kieltäydyttiin periaatteesta ”käyttämästä ulkopuolisia”. Vaikka juristeja ja tilintarkastajia käytettiinkin sujuvasti ulkopuolisina resursseina, liikkeenjohdon konsultit nähtiin erilailla; ne tulivat liian lähelle johtajan omaa roolia ja osaamista.

Nykyisin verkottuneiden resurssien käyttöön on totuttu ja johtokin tunnistaa, että sen tehtävä on johtaa lisäarvon muodostusta ja tavoitteiden saavuttamista. Ja jos siihen tarvitaan ulkopuolisia resursseja, niitä käytetään.

Parhaallakaan yrityksellä eivät ole kaikki hyvät osaajat palkkalistoillaan, eikä kaikkia erikoisosaajia edes kannata pitää palkkalistoilla.

Toiseksi TEM:n löytämä pieni luku kertoo, että monia konsulttiyrityksiä on lopettanut toimintansa. Ne eivät ole selvinneet muutoksien paineissa. Lopettaneita on jokaista henkiin jäänyttä konsulttiyritystä kohden arvaukseni mukaan ainakin kymmenen lopettanutta – ellei enemmänkin.

Mitä TEM:n raportti kertoo konsulttiyhtiöistä?

Tutkiessaan selviytyjiä TEM:n raportti tunnistaa kaksi ominaisuutta konsulttiyrityksissä, jotka näyttävät tekevän niistä selviytyjiä pitkällä aikavälillä. Yli 30 vuoden ikään päässeet konsulttiyhtiöt ovat muita innovatiivisempia ja ne pystyvät muuttumaan ja muuttamaan tarjoomaansa, kun asiakkaiden tarpeet muuttuvat.

Kun VIA Group on panostanut aikaa, vaivaa ja rahaa konsulttiensa, konseptiensa ja työkalujensa kehittämiseen ”enemmän kuin lääkäri määräisi” tämän kokoiselle yritykselle, on monesti tullut mieleen, onko tällainen panostaminen mielekästä. Kun kiireisen viikon jälkeen on kokoonnuttu lauantaiksi kehittämään osaamista ja työkaluja, kysymyksen aikapanoksen mielekkyydestä ovat esittäneet muutkin mukana olijat.

Mutta kun kuulin TEM:n toimialatutkimuksen perustelut, mieleen tuli: Ehkä sittenkin. Ehkä sittenkin panostuksella on mielekkyytensä. Eikä pelkästään sen takia, että pystymme tarjoamaan asiakkaille ratkaisuja, joilla he voittavat oman kilpailunsa. Osaamisen kasvamisella on oma sisäinen arvonsa. Samaan aikaan, jolloin esimerkiksi johtavissa liikkeenjohdon instituuteissa kansainvälinen minimistandardi tilaisuuksien laatupalautteena on 3,6/5,0 , VIA Groupissa on palautteen odotustaso 4,2 ja useat konsultit ovat itselleen asettaneet merkittävästi korkeammalle 4,6/5,0. Tämä on johtanut ”täysiin pisteisiin” eli 5,0/5,0 palautteisiin jo monta kertaa. Kokeneilta johtajilta ei täysiä pisteitä saa, ellei niin konsultoinnin sisältö kuin sen tarjoilukin osu nappiin.

Ehkä sittenkin panostus innovaatioihin ja kehittämiseen on kannattanut. Ainutlaatuisuuteen investointi on ehkä huomaamattamme pelastanut meidät useimpien muiden konsulttiyritysten kohtalolta.

Eikä kohtalo koske ainoastaan konsulttiyrityksiä.

Kansainvälinen yhteisömme CDI Global täytti kolme viikkoa sitten Tukholmassa 40 vuotta. CDI Global on satojen huippuammattilaisten koko maailman kattava verkosto, jonka jäsenenä olemme olleet puolenkymmentä vuotta. Toimitusjohtaja Jeff Schmidt sanoi juhlapuheessaan, että vain 20 prosenttia 40 vuotta sitten perustetuista yrityksistä on toiminnassa. Neljä viidestä ei ole enää olemassa.

Jeff oli hakenut tutkimuksia siitä, oliko olemassa joku kyvykkyyskombinaatio tai osaamisten yhdistelmä, joka ennustaisi pitkän aikavälin menestystä yrityksille. Sellaista ei ole löytynyt.

Ainoa asia, joka ennustaa pitkän aikavälin menestystä yrityksille, on johtaminen. Vuosikymmenien halki, eri suhdanteissa ja teknologiamurroksissa selvinneillä yrityksillä on ollut johto, joka pystyy vastaamaan ajan haasteisiin. Tyypillistä näille johtajille on, että he ovat visionäärisiä. Mutta samalla he ovat myös pitkäjänteisiä ja valmiita tekemään sen, mitä selviytyminen ja menestyminen kulloinkin vaatii.

Sitä voisi vaikka kutsua kestäväksi ketteryydeksi.