Coaching – monipuolista kehittämistä yksilöllisesti

Valmennus, tai coaching, on noussut muoti-ilmiöksi. Nimen alla on tarjolla jos jonkinlaista palvelua, elämyksiä ja koulutusta. Varmasti paikallaan ja tärkeitä kaikki, mutta silti coachausta harkitessa kannattaa kysyä itseltään, mihin tarpeeseen sitä on hankkimassa.

Coaching kuuluu myös VIAn palveluihin. Se on osa VIA Leadership Academyn ohjelmia ja toisaalta myös itsenäinen palvelutuote, joka räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin.


VIA Leadership Academy

VIAn ainutlaatuiset johtamisen kehittämisohjelmat tarjoavat osallistujille vuoden mittaisen mahdollisuuden nostaa oma johtamisensa maailmanluokkaan. Samantasoisten osallistujien sparraus ja uusin tieto auttavat hahmottamaan oman johtamisen kehityspisteitä ja rakentamaan polkua eteenpäin. VIAn yli sata johtamisen työkalua ovat myös osallistujien käytössä tukemassa kehitystä.

Työkalut, tieto ja osallistujien keskinäinen sparraus eivät kuitenkaan usein riitä. Siksi jokainen osallistuja saa VIAlta myös nimetyn coachin, joka tukee osallistujan johtamisen kehittämistä koko akatemiavuoden ajan. Coacheina toimivat VIAn kokeneet konsultit.


Henkilökohtainen coaching

Joskus on hyvä varata aikaa enemmän ja pohtia omaa johtamista syvemmin. Silloin VIAn henkilökohtaiset coaching-ohjelmat ovat hyvä vaihtoehto. Niissä lähtökohtana on aina laaja tarvekartoitus, joka ulottuu niin sovittaessa myös coachattavan organisaatioon. Kartoituksen perusteella määritellään konkreettiset, mitattavat tavoitteet ja laaditaan ohjelma.

VIAn coaching-ohjelmat voivat haluttaessa hyödyntää myös talon muuta tarjontaa, esimerkiksi johtamisen 100 päivää -seminaaria, jossa omaa johtamista tarkastellaan siihen kohdistuvien vaateiden näkökulmasta ja osallistujille tehdään syvälle menevät diagnostiset mittaukset, joiden tulosten perusteella he saavat hyvän lähdön kehittymisohjelman rakentamiselle.

Luonnollisesti käytettävissä ovat myös kaikki kehitystyökalut, joista löytyy välineistö strategisesta kehittämisestä seurausten johtamiseen. Henkilökohtaisesta coachingista vastaavat talon kokeneimmat resurssit, joilla on sekä johtamis- että konsultointikokemusta yhteensä useampi sata vuotta.


Coaching johtajan apuna

”Valmennuksessa ensiarvoisen tärkeää on valmennettavan ja valmentajan henkilökemioiden yhteensopivuus. Ennen varsinaisen valmennuksen aloittamista on hyvä käyttää riittävästi aikaa, jotta tämä voidaan arvioida.

Työtapana coachingin tarkoituksena ei ole tarjota valmiita oppikirjaratkaisuja vaan herättää ajattelemaan ja pohtimaan omaa toimintaa. Oivaltamalla itse asioita sitoutuu paremmin tarvittaviin toimenpiteisiin ja todennäköisyys niiden tekemiseen on merkittävästi parempi kuin että tarjottaisiin valmiita ratkaisuja. Tässä työssä valmentajalta vaaditaan kykyä lukea valmennettavaa, herättää ajatuksia ja välillä ravistella rankastikin valmennettavan käsityksiä.

Olen ollut nyt kaksi kuukautta Kari Ålanderin valmennettavana. Heti alusta alkaen valmennussuhde tuntui luontevalta ja koin että Karilla on varmasti minulle annettavaa. Valmennuksessani on aluksi keskitytty oman johtamisen analysointiin, ajankäyttöön sekä eri vastuualueiden haasteisiin. Usein arkityö on varsin hektistä eikä aikaa jää riittävästi oman työn arviointiin. Arviointi ja kehittäminen työyhteisössä ovat toki jatkuvia prosesseja, mutta joskus voi olla hyvä sparrata ajatuksiaan ulkopuolisen henkilön kanssa. Tällaiseen coaching tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden.

Vesa Kujala / johtaja / MSD Finland Oy


Ryhmäcoaching

Organisaatiorakenteiden muuttuessa törmätään yhä useammin siihen, että toiminnan perusyksikkö onkin ryhmä tai tiimi. Silloin kehittämisenkin tulee luontevasti kohdistua siihen, eikä aina välttämättä yksilöön.

VIAlla on useita mahdollisuuksia ryhmän valmentamiseen. Kuten yksilöcoachingissa, niissäkin lähtökohtana on aina tarve, ryhmään tai tiimiin kohdistuvat vaateet ja tavoitteet. Hyvinä esimerkkeinä ryhmätasoisista valmennuksista ovat esimerkiksi GRIP-valmennus, jonka nimi tulee sanoista Goals, Roles, Interaction ja Performance. Team Express taas lähtee parantamaan ryhmän suoriutuvuutta tehtävissään henkilökohtaisen, strukturoidun palautteenkäsittelyn kautta. Myös Johtamisen 100 päivää -seminaariin voi ja kannattaa osallistua ryhmänä, koska silloin diagnostiset mittaukset saadaan peilaamaan ryhmän sisäisiä vaateita ja ohjelmaan kuuluva 100 päivän kehityssuunnitelma voidaan räätälöidä koko ryhmälle.


Kysy, meillä on sinulle vastauksia

Monesti tuntuu siltä, ettei juuri nyt ole oikea aika aloittaa coachingia. On strategiaprosessia, kehityskeskustelukierroksia tai muuten vain iso muutos meneillään – tai sitten se tavallinen tulipalonsammutuskiire.

Silloin on syytä istua alas ja miettiä uudelleen. Koskaan ei ole, eikä tule parempaa aikaa aloittaa coachaus kuin juuri nyt. Koska VIAn valmennukset rakennetaan aina yksilöllisesti valmennettavan ja tilanteen tarpeiden ja vaateiden perusteella, on niistä saatava hyöty aina ajankohtainen. Ohjelmat toki myös elävät muuttuvien tilanteiden mukana.

Ota siis yhteyttä Tero Kauppiseen, Reijo Kaikkoseen tai Kari Ålanderiin ja varaa aika keskustelulle. Se kannattaa aina.